Sök
Stäng denna sökruta.

Tove från Hexatronic – om arbetet med  Livscykelanalyser

Under våren 2023 har fem stycken industriföretag i Gävleborg deltagit i workshopsserien Livscykelanalyser (LCA). Serien styrdes av företagens kunskapsnivå och behov i sitt arbete med LCA. Tove Sjödin från Hexatronic var en av deltagarna. 

Hexatronics arbete med LCA

År 2022 inledde Hexatronic ett fokuserat arbete för att lära sig mer om LCA och CF beräkningar. Företaget har kommit en bra bit i den interna processen och arbetet med deras egna produkter. Men LCA är en komplex metod och har i de flesta branscher inte varit ett krav för företagen att redovisa. Därför är kunskaps- och erfarenhetsutbytet relativt lågt. 

– Innan workshopserien hade vi relativt stora kunskaper i framtagande av LCA för våra egna produkter. Men utmaningen bestod av att hitta en applikation för beräkningar som inte kräver specialkompetens, Tove Sjödin. 

Varför valde ni att vara med i workshopsserien?

En utmaning som Hexatronic identifierat var branschens omognad som gör att företagen därför mer eller mindre måste lära sig själv. Tove menar att det då alltid finns en risk att gör fel, för slarvigt eller för kostsamt noggrant. 

– Genom att dela erfarenheter och få information så få man en mer nyanserad bild. Så en workshop tillsammans med andra företag med liknande utmaningar var verkligen givande, både under workshopen och efter! Säger Tove 

Vad tog du med dig från workshopsserien och hur kommer ni nu att arbeta vidare?

Tove uppskattar att de fick djupare kunskap inom LCA, EPD och Livscykelperspektiv. Men även insikt i olika verktyg och kostnader för att genomföra dessa processer, vilket var en utmaning som de stod inför under våren. 

– Men serien har framförallt påverkat våra tankar kring hur vi ska göra tredjepartsvaliderade EPD:er. Vi har även lärt oss nya sätt att diskutera detta viktiga ämne inom organisationen, så att arbetet blir tvärfunktionell. En utmaning som fortfarande kvarstår är att få tillgång till emissionsdata från våra leverantörer, säger Tove.

Om Workshopserien

Workshopsserien anordnades av IUC Gävleborg och konsult var Klara Westling från MIKA gruppen. Det var fem stycken företag som deltog i workshopsserien, syftet med serien var att öka deltagarnas kunskap kring arbetet med LCA och vad som krävs av dem och deras leverantörer. Men även praktiska program för att ta fram data samt framtida krav som kan komma att påverka företagen på längre sikt.

  • Vet du om att små och medelstora industriföretag kan ansöka om statsstöd för att delta i liknande insatser? Vi hjälper er!
Dela via Facebook
Dela via Twitter
Dela via LinkedIn