Så arbetar vi för industrin

Vi stöttar dig!

Genom goda relationer, korta kontaktvägar och samlad kunskap ger IUC Gävleborg stöd till små och medelstora industriföretag i regionen. Vårt uppdrag är att samordna och stimulera kompetensutveckling, innovationskraft och affärsmöjligheter för industrin i Gävleborg för att gynna en hållbar utveckling och tillväxt. 

Via våra samarbetspartners och nätverk regionalt och nationellt kan vi förmedla viktiga kontakter och utvecklingsmöjligheter som leds av andra än oss själva. Vi omvärldsbevakar och nätverkar kontinuerligt för att kunna förmedla fler möjligheter till företagen i Gävleborg.

Vi erbjuder en modell som bygger på hjälp till självhjälp. Har du viljan så kan vi identifiera möjliga vägar att gå för din och ditt företags utveckling!

Inspiration, kunskapsutbyte och utveckling

Att lära av varandra är såväl spännande som kostnadseffektivt. I vårt nätverk finns många tillverkande företag som sitter på kunskap som kan gynna andra och leda till nya samarbeten. På IUC Gävleborg jobbar vi aktivt med kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i form av nätverksträffar, seminarier och studiebesök. Vi ser också att det är genom samarbeten och gemensamma satsningar som vi kan skapa en hållbar framtid. Vissa event anordnar vi själva men vi kan också erbjuda ett större utbud av workshops och seminarier via våra samarbetsparter och nätverk regionalt och nationellt.

Utvecklingsprojekt - insatser för att stärka ditt företag

IUC Gävleborg hjälper företagare inom den tillverkande industrin att utveckla sin verksamhet. Detta kan ske på en rad olika sätt och det är företagens behov som är i fokus. Våra projekt finansieras bland annat av företag, offentliga samarbetsparter och EU:s strukturfonder samt via regionala och nationella finansieringsformer.

Företagens behov och utmaningar styr projektens inriktningar. Vi driver olika typer av behovsstyrda utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och utveckla industrin i Gävleborg. När behoven identifierats matchas de med offentliga finansiärers utlysningar.

Vi kan genom olika typer av projekt stötta er som företag i aktuella utmaningar. Affärsutveckling, hållbarhet, cirkulär ekonomi, digitalisering, produktionseffektivisering, produktutveckling samt kompetensutveckling är några av de områden där vi genom projekt kan hjälpa er att utvecklas och skapa hållbar tillväxt. Många projekt riktar sig specifikt till små och medelstora industriföretag enligt EUs SME-definition. Lärdomar i projekten kommer till nytta för alla företag genom nya utbildningar och andra aktiviteter och tjänster så tveka inte att kontakta oss oavsett om ditt företag är litet eller stort.