Regeringen presenterade framtidens industristrategi

Sverige ska driva på den gröna och digitala omställningen. Det är genom omställningen som vi kan stärka vår konkurrenskraft och skapa jobb med bra villkor i Sverige. Då kan vi samtidigt förbättra vår beredskap och stärka Sverige.

För att fortsätta driva industrins gröna och digitala omställning presenterar regeringen strategin Framtidens industri. Genom strategin skapas förutsättningar för att svensk industri ska bli en nyckel i den gröna och digitala omställningen.

Läs rapporten ”Framtidens industri, en strategi om grön och digital omställning”. Där hittar du:

  • En grön och digital omställning leder till konkurrenskraft
  • Regeringens arbete för att stärka svensk industri
  • En föränderlig omvärld kräver ständig omställning
  • Vägen framåt
  • Det fortsatta arbetet

Läs hela rapporten på Regeringskansliet

Läs hela rapporten på regeringskansliet

Dela via Facebook
Dela via Twitter
Dela via LinkedIn