Maximera tillväxten: Erbjudande om utvecklingsinsatser för tillverkande företag i Gävleborg

Vi är glada att meddela att vi från hösten 2023 kommer att kunna erbjuda små och medelstora tillverkande företag i Gävleborg möjligheter till konkreta utvecklingsinsatser och stöd i omställningsarbetet. Vårt mål är att hjälpa företagen att på ett hållbart sätt stärka och bibehålla sin tillväxt samt öka sin konkurrenskraft. 

Vi är stolta över att Sturkturfondspartnerskapet för Norra Mellansverige har prioriterat vårt projekt, Hållbar omställningskraft i tillverkande industri, vilket gör det möjligt för oss att erbjuda denna värdefulla insats. Tidigare har även Region Gävleborg valt att medfinansiera projektet, vilket understryker deras engagemang för att främja framgångsrika företag inom regionen. 

Hur vi kan hjälpa ditt företag
Med utgångspunkt från personliga besök och företagsanalyser kommer insatserna att anpassas utifrån företagens behov och strategiska utmaningar inom områden som; marknad och försäljning, produktutveckling, produktion, hållbarhet, kompetens, organisationsutveckling samt digitalisering/automatisering.

-IUC Gävleborg kommer i och med detta beslut att få möjlighet att stödja vår industri i många viktiga utvecklingsfrågor. Vi är tacksamma och glada för förtroendet vi fått från våra regionala myndigheter och kommer med all vår kompetens och vårt engagemang bidra till att stärka industrins fortsatta konkurrenskraft”, säger Fredrik Lenz, ordförande och tf VD för Företagsutbildarna som driver IUC Gävleborg.

Kort om projektet
Hållbar omställningskraft i tillverkande industri är en treårig insats som startar 1 september 2023. Insatsen vänder sig till små och medelstora tillverkande företag i Gävleborg.  Målet är att få kontakt med 200 företag som erbjuds olika utvecklingsinsatser bland annat:

  • Analys av företagets behov
  • Coaching/rådgivning inom strategiskt viktiga frågor
  • Konsultinsatser
  • Kunskapsutveckling i form av nätverk, seminarier, workshops och omvärldsbevakning

Vem kan ta del av projektet?

  • Små och medelstora tillverkande industriföretag
  • Företaget ska vara verksam i Gävleborg

Finansiärer och samarbetspartners
Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), Region Gävleborg och Företagsutbildarna i Sverige ek förening. Vi ser fram emot att arbeta tillsammans med er som tillverkande företag för att nå era mål och skapa en hållbar framtid för er verksamhet!

Är ditt företag i behov av utveckling och stöd i den kommande omställningen? Kontakta någon av våra affärsutvecklare eller använd vårt frågeformulär för att ta reda på mer!

Dela via Facebook
Dela via Twitter
Dela via LinkedIn