Home evenemang Workshop – Varför kommer vissa företag ur en kris bättre än de gick in i den?

Workshop – Varför kommer vissa företag ur en kris bättre än de gick in i den?

Är ditt företag redo för det oväntade? Utforska vägen till ökad motståndskraft i vår metodworkshop den 24 januari. Inspireras av framgångsrika fallstudier från P2030-projekten RESPIRE och Building Resilience och ta kontroll över din företagsberedskap.

Hur sårbart är ert företag för kriser och störningar? Vill du lära dig mer om hur vad som gör att en del företag kommer ur bättre än de gick in i oförutsägbara krishändelser? Vi har ställts inför olika kris och krisliknande situationer den senaste tiden tex Covid 19-pandemin och invasionen av Ukraina. Intressant är att se hur företag kan fungera effektivt i en föränderlig och dynamisk miljö med stor osäkerhet beträffande efterfrågan, leverans, transport, affärsrelation etc. Det kan också handla om att utveckla produktportföljen eller öka volymer. Därför behövs ny kunskap om hur man förbereder sig för och hantera framtida oväntade händelser i produktionen. Intressant är att se hur dessa möjligheter kan integreras i den normala verksamheten i tillverkningsindustrin.

I P2030-forskningsprojekten: RESPIRE och Building Resilience , har vi utforskat, utvecklat och delat kunskap om hur företag och olika sektorer kan förbereda sig för och hantera oförutsedda händelser som kan påverka deras produktion. Det handlar om att bygga upp företags förmåga att vara motståndskraftiga och anpassningsbara när det uppstår störningar och oväntade utmaningar inom tillverkningsindustrin. I dessa projekt har vi samlat kunskap och erfarenheter från både företag och forskare för att hitta metoder och strategier för en långsiktig och effektiv motståndskraft (Resiliens) mot olika former av störningar och reagera på förändringar i omvärlden.

En viktig del av arbetet är att överföra dessa insikter och verktyg från akademisk forskning till praktisk tillämpning och stärka svensk tillverkningsföretags förmåga att klara av utmaningar och störningar

Workshop, kriser och störningar

 

För vem?

Alla industriföretag i Gävleborg kan delta i workshoppen.

 

Vår workshop vänder sig till dig som söker ökad förståelse för resiliens, omställning och beredskap. Här ges du möjligheten att aktivt utforska och träna på hur ditt företag kan stärka sin beredskap inför oväntade kriser. Genom interaktiva övningar, baserade på deltagande företags egna erfarenheter och situationer, använder vi verktyg och metoder som hjälper dig att identifiera möjligheter när oförutsedda händelser inträffar inom marknaden, leverantörskedjan eller produktionen. Vi fokuserar även på hur man proaktivt kan förbereda sig för det oväntade.

Att ta med exempel på de utmaningar ni står inför är en fördel. Genom deltagandet i denna workshop kommer du att lämna med en fördjupad insikt kring områden som behöver tränas och förberedas för. Dessutom kommer du att få konkreta exempel från agila arbetsmetoder och hur de har öppnat upp nya möjligheter för industriella företag.

Vår metodworkshop bygger på kunskap och erfarenheter från Produktion 2030-forskningsprojekten RESPIRE och Building Resilience. Anslut dig till oss för att stärka din organisations förmåga att hantera oväntade utmaningar med ökad resiliens och förberedelse.

 

Praktisk information

Metodworkshoppen förutsätter fysisk närvaro med helst två till tre deltagare från varje företag.
Antalet företag är begränsat till 6-7 företag då vi vill skapa en miljö som ger stor möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
Ledare för workshoppen är Martin Kurdve

 24 januari kl 09-15
Workshoppen är kostnadsfri

Anmälan är ännu inte öppen

 

Kontakt

Är du intresserad av att delta eller har frågor?
Kontaka Mohsin Raza, [email protected]

Se alla våra evenemang och workshopar här

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder

Datum

jan 24 2024

Tid

09:00 - 15:00
Kategori