Sök
Stäng denna sökruta.
Home evenemang Metodworkshop Sandviken – Att växa genom oväntade kriser
IUC Gävleborg Metodworkshop – Starkare och bättre företag efter krisen

Metodworkshop Sandviken – Att växa genom oväntade kriser

Är ditt företag redo för det oväntade? Hur sårbart är ert företag för kriser och störningar? Vill du lära dig mer om vad som gör att vissa företag kommer ur en kris starkare än när de gick in i den? Utforska vägen till ökad motståndskraft i vår Metodworkshop på plats i Sandviken den 12 mars mellan 12.00-17.00

 

Vi har ställts inför olika kriser och prövningar de senaste åren, från Covid 19-pandemin till flera geopolitiska händelser, och det har tydligt visat att kunskapen om att förbereda och hantera oplanerade händelser är avgörande för företagens framgång. Därför är det intressant att se närmare på hur företag kan fungera effektivt i en föränderlig och dynamisk tid med stor osäkerhet beträffande efterfrågan, leverans, transport, affärsrelation mm. Med inspiration från framgångsrika fallstudier från Produktion 2030s forskningsprojekt RESPIRE och Building Resilience kan du få bättre kunskap och kan ta kontroll över ditt företags beredskap.

För vem?
Workshopen vänder sig till tillverkande industriföretag i Gävleborg som söker ökad förståelse för resiliens, omställning och beredskap,

Hur gör vi
Workshopen innehåller interaktiva övningar baserade på era egna erfarenheter och situationer. Vi kommer att använda verktyg och metoder som hjälper er att identifiera möjligheter när det oväntade inträffar. Fokus ligger på hur du proaktivt kan förbereda dig för det oväntade. Att ta med exempel på egna utmaningar är en fördel.
Målet är att du ska lämna denna workshop med fördjupad insikt om scenarier som kan behöva tränas och förberedas för. Dessutom kommer du att få konkreta exempel på agila arbetsmetoder och hur de kan öppna upp nya möjligheter för ert företag.

Praktisk information
Metodworkshoppen kräver fysisk närvaro och helst två till tre deltagare från varje företag. Antalet företag är begränsat till 6-7 företag då vi vill skapa en miljö som ger stor möjlighet till erfarenhetsutbyte mellan deltagarna. Ledare för workshoppen är Martin Kurdve, Forskare i omställning mot hållbara produktionssystem och cirkulär ekonomi vid RISE, Research Institutes of Sweden.

 

 

Se alla våra evenemang och workshopar här

 

 • 00

  dagar

 • 00

  timmar

 • 00

  minuter

 • 00

  sekunder