Sök
Stäng denna sökruta.
Home evenemang Digital workshop – AI för att optimera produktionsprocessen

Digital workshop – AI för att optimera produktionsprocessen

Kostnadsfri workshop med fokus på AI, ökad produktionseffektivitet, hållbarhet och digitalisering. Hur kan ert industriföretag dra nytta av AI i er produktionsprocess och vilka möjligheter finns det att tillämpa AI under olika skeden av en produkts livscykel? Välkommen till vår teknikorienterade workshop!

Denna workshop är fokuserad på att utforska potentialen inom AI för industriella tillämpningar, särskilt inom produktion. Workshopen ger dig insikt i hur du kan integrera AI i produktionen samt tillhandahåller verktyg för att utveckla en plan för att utnyttja AI-möjligheter inom ditt företag. Vi kommer att belysa de senaste framstegen inom AI tillämpningar för olika faser av en produkts livscykel samt dess potential för att stödja miljömässig hållbarhet.

Under workshopen kommer vi att presentera resultaten från ett forskningsprojekt som fokuserar på att optimera produktionsprocesser. Projektet har tagit fram metoder och strategier som kopplar AI-baserade effektiviseringar till miljömässig hållbarhet, och dessa tillämpningar kan användas inom en mängd olika sektorer. Inom ramen för forskningsprojektet har även språkteknologi använts för att upptäcka mönster i produktionsfel.

Målgrupp
Workshopen riktar sig till dig som ansvarar för produktionsprocesser och kvalitetsledning inom produktionsföretag. Vi kommer att kartlägga både befintliga och potentiella tillämpningar av AI i moderna produktionsprocesser. Dessutom kommer workshopen att erbjuda möjlighet att nätverka med forskare och representanter från andra företag.

Varför införliva AI i er produktionsprocess?
Huvudmålet med workshopen är att inspirera ert företag att dra nytta av AI. Genom att implementera AI i er produktionsprocess kan ni uppnå följande fördelar:

  • Ökad produktkvalitet och minskad variation
  • Förbättrad resurseffektivitet
  • Möjlighet att gå från reaktiv till proaktiv arbetsmetodik
  • Förbättrad kostnadseffektivitet
  • Bättre kapacitet och konkurrenskraft inför nästa fas av digitalisering med strategisk användning av AI
  • Höjda miljöprestanda och ökad resurseffektivitet
  • Insikter från data insamlad under hela produktens livscykel för ständiga förbättringar, inklusive design av framtida produkter

I samarbete mellan IUC, RISE och Produktion 2030.

Hela workshopen grundas på resultaten från ett forskningsprojekt inom Produktion2030 som avslutas i augusti 2023. Projektet innefattar medverkan från Linköpings universitet och Mälardalens universitet. Företag som deltar inkluderar Volvo Construction Equipment i Eskilstuna, Siemens Energy i Finspång samt teknologiföretagen Imagimob och Addiva.

Föreläsare:

  • Peter Funk, professor inom AI vid LiU
  • Johannes Matschewsky, biträdande universitetslektor inom cirkulär design vid LiU
  • Tomohiko Sakao, professor inom livscykelteknik vid LiU

Har du frågor?

Skicka dina frågor till: [email protected] [email protected]